O jakości i ekonomii budowanego rusztowania (oraz wygody pracy użytkowników) decyduje się w trakcie projektowania. Dostarczenie klientowi projektu przed wybudowaniem rusztowania daje mu możliwość zorientowania się czy otrzyma to, czego oczekuje.

Wykonujemy dokumentację rysunkową oraz obliczenia wytrzymałościowe rusztowania, co daje możliwość bardziej precyzyjnego skalkulowania kosztów.

  Planujemy zapotrzebowanie na materiały, środki transportu, a także ilość potrzebnych pracowników, przez co skraca się czas montażu i eliminuje niepotrzebne koszty (transport, wady, etc.)

Proces montażu możemy podzielić na etapy, dając przy tym listę materiałów.

We współpracy z partnerami, oprócz wykonania projektu możemy także zorganizować montaż i demontaż rusztowań.