Byggställningens kvalité, pris och arbetarens bekvämlighet bestäms vid planeringen av respektive projekt. Genom att vi på AAC överlämnar ett färdigt projekt till dig som kund innan byggställningen framställs har du möjlighet att bedöma om det slutgiltiga resultatet motsvarar dina förväntningar.

Vi utför ritningsdokumentation och dimensionering av byggställningar med fokus på hållfasthet. Detta möjliggör en mer noggrann beräkning av kostnaderna. Vi planerar materialbehovet, transportmedel och hur många arbetare som projektet kräver. Detta medför att monteringstiden blir kortare och att onödiga kostnader undviks (transport, material etc).

Monteringsprocessen kan indelas i etapper, var och en med en egen materialförteckning. Inom ramen för samarbete med våra partners kan vi även anordna montering och demontering av byggställningar.